Nettbasert kurs i brannvern

Generelt
Nettbasert kurs i brannvern inngår som en obligatorisk del av internopplæring for brannkonstabler.
Kurset kan imidlertid også tas av alle som har behov for denne typen opplæring uavhengig av internopplæringsprogrammet.

Mål
Kurset skal gi deltakerne en første teoretisk innføring i brannforebyggende arbeid og innsatsstyrkens arbeidsoppgaver ved brann eller ulykke.

Målgruppe - opptakskrav
Kurset er obligatorisk for opptak til en rekke av skolens kurs. Se opptakskrav for det enkelte kurs.

Faglig innhold
Brannskadenes omfang og brannvernarbeidets organisasjon Brannvern, branntekniske lover og forskrifter Verneutstyr og bestemmelser Røyk- og kjemikaliedykking Førstehjelp Brann- og redningsmateriell Vannforsyning Slokketeknikk og -taktikk Olje- og kjemikalievern

Søknadsfrist: Bindende påmelding og opptak foregår hele året

==> Mer informasjon i vår kurskatalog.