Elevinformasjon

Nedenfor finner du en del viktig informasjon som vi oppfordrer våre elever å sette seg inn i før kursstart.